2024: principals ajudes per ampliar l'accés a l'habitatge

16 | 01 | 24
| Sector immobiliari

 

La primera setmana de l'any parlàvem de les dificultats dels joves per adquirir habitatge. Avui responem en positiu: t'informem de les diferents ajudes públiques per ampliar-ne l'accés. 

 

Primera Part: A quines administracions caldrà estar atents per ordre de diversitat d'oferta als diferents tipus de tinença de serveis d'accés a l'habitatge i proximitat de la mateixa?

 

En primer lloc, als ajuntaments, accedeix en aquest enllaç al Consorci de l'habitatge de Barcelona a l'assignació per la rehabilitació o visita aquí aquesta destinada al lloguer.  Aquests ajuts acaben el 31 de desembre del 2024 o bé quan s'exhaureixin-.

En segon lloc, a la Generalitat de Catalunya a través de:

a) l'Institut Català del Sòl -clica aquí per visitar la web de l'INCASOL

b) l'Agència Catalana de l'Habitatge - clica aquí per visitar aquest organisme- (ambdós organismes poden impulsar promocions d'habitatge a tota Catalunya)

En tercer lloc, a la Diputació de Barcelona: Aquest òrgan coordina les polítiques públiques de tota la província, però no ofereix gaires promocions. De totes maneres, l'observatori local de l'habitatge - al que aquí et facilitem l'entrada- és útil si treballes al sector immobiliari o ets estudiant universitari. 

d) En quart lloc, al govern central: concretament al Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana i a l'Institut de Crèdit Oficial. 

 

Segona part: vuit preguntes sobre l'Aval públic a l'habitatge per a menors de trenta-cinc anys i famílies amb infants a càrrec seu 

 

.

1. Fins a quina data podrà demanar-se aquesta subvenció?

 

Fins al 31 de desembre del 2025 -va entrar en vigor el 27 de juny de 2023-.

 

2. A quins col·lectius va orientat l'aval hipotecari?

 

S'adreça a joves de fins a trenta-cinc anys i famílies amb menors a càrrec seu sense límit d'edat amb ingressos individuals.

 

3. Quins són els límits d'ingressos per acollir-se?

 

Fins a 37.800 euros bruts a l'any. En el cas que l'habitatge sigui adquirit per dues persones, el límit d'ingressos es doblarà fins als 75.600. És a dir, els ingressos dels dos adquirents no podran superar en conjunt, la suma del límit establert per a cadascun.

 

4. Quins organismes públics garanteixen aquest aval?

 

El Govern Central ho fa, d'una banda, mitjançant l'Institut de Crèdit Oficial (d'ara endavant ICO) -depenent del Ministeri d'Economia i Comerç-, de l'altra gràcies al Ministeri Transports Mobilitat i Agenda Urbana (d'ara endavant MITMA). 

 

5. Quin és el percentatge que cobreix l'aval sobre el total de la hipoteca?

 

Entre el 20 i el 25%. S'arribarà al 25% quan l'habitatge disposi d'una qualificació energètica mínima D.

 

6. Quin percentatge podrà avalar l'administració en relació amb el valor de taxació de l'habitatge?

 

El préstec a avalar amb la línia de crèdit podrà ser de fins al 100% del menor valor entre el de taxació i el preu de compra de l'habitatge i el cost de l'aval atorgat pel MITMA serà assumit per l'entitat de crèdit.

 

7. Pot establir-se un límit màxim al preu de venda? 

 

Sí, però l'ICO no el fixa perquè les competències d'habitatge són concurrents entre les diferents administracions.

 

8. Quin és el termini màxim que pot cobrir l'aval de l'ICO?

 

Deu anys amb independència del període d'amortització del préstec i de si existeix un de carència. 

Hem treballat per aclarir tot sobre l'Aval públic destinat a l'habitatge. Volem acabar l'escrit sent encara més transparents, amb aquest objectiu, facilitem aquest enllaç on pots llegir el comunicat de premsa oficial sobre aquest programa públic. 

Sempre que necessitis informació pots contactar amb nosaltres en aquest enllaç.