Comunitats

 

Administrem comunitats de veïns. Ens cuidem del manteniment de les finques amb una estricta gestió econòmica basada en termes d’eficiència, seguretat, privacitat, rigor i transparència. Garantim una comunicació fluida amb tots els propietaris i presidents, perquè la nostra finalitat és la seva tranquil·litat.

+ informació
- informació
Serveis
 • Gestió econòmica (conciliació bancaria, factures etc...).
 • Comunicació amb President i propietaris.
 • Gestió d’incidències informatitzada. 
 • Execució i seguiment d’acords de Junta. 
 • Gestió i seguiment d’obres i rehabilitacions.
 • Gestió d’avaries i reparacions. 
 • Mediació.
 • Gestió fiscal i laboral. 
 • Assegurances.
 • Atenció 24 hores. 
 • Accés a Feliu online.
   
 • A més a més, pots contractar el nostre servei de “ull de l’amo”:
  • Manteniment preventiu. 
  • Visites periòdiques a la finca. 
  • Reparació de petites avaries i incidències amb operari propi. 
  • Seguiment i revisió de proveïdors de la finca. 
  • Elaboració d’un informe d’estat tècnic. 
  • Assessorament tècnic. 

Patrimoni

 

Gestionem patrimoni. Tenim un ampli coneixement del mercat, revalorem immobles de petits inversors i grans patrimonials. Comptem amb un equip expert de tècnics i juristes que assessora de forma personalitzada; el nostre servei de consultoria et dóna la mà i et cobreix les espatlles.

+ informació
- informació
Serveis
 • Consultoria immobiliària personalitzada. 
  • Anàlisi econòmic i de rendibilitat actuals i propostes de revalorització. 
  • Inversió i desinversió. 
  • Testaments i successions. 
  • Assessorament jurídic.
  • Assessorament tècnic.  
 • Comunicació constant amb propietaris i llogaters. 
 • Gestió d’incidències informatitzada. 
 • Renovacions i finalitzacions de contractes.
 • Aplicacions de les clàusules del contracte de lloguer (IPC, altres). 
 • Reformes i rehabilitacions. 
 • Gestió d’averies i reparacions.
 • Gestió econòmica i fiscal. 
 • Liquidació de fiances INCASOL.
 • Gestió i liquidació de l’ITP.
 • Gestió de subministraments. 
 • Cèdules i certificats.
 • Assegurances. 
 • Atenció 24 hores.
 • Accés a Feliu online. 
   
 • A més a més, pots contractar el nostre servei de “ull de l’amo”:
  • Manteniment preventiu. 
  • Visites periòdiques a la finca. 
  • Reparació de petites avaries i incidències amb operari propi.
  • Seguiment i revisió de proveïdors de la finca. 
  • Elaboració d’un informe d’estat tècnic. 
  • Assessorament tècnic.

Immobiliària

 

Venem i lloguem. Ens fem càrrec de tot el procés de venda o lloguer del teu pis, casa, oficina o local, procurant la màxima rendabilitat i seguretat. Un executiu comercial coordina les accions i et posa al corrent de cada pas. Els nostres assessors jurídics, tècnics i fiscals ho deixen tot ben lligat.

+ informació
- informació
Serveis

Venda:

 • Taxació. 
 • Pla de màrqueting personalitzat. 
 • Comprovació de càrregues i afectacions. 
 • Gestió documental.
 • Assessorament jurídic i fiscal. 
 • Negociació.
 • Redacció de contractes privats. 
 • Acompanyament a Notaria. 
 • Servei de post venda (plusvàlues, subministraments, claus etc...). 

Lloguer:

 • Valoració de mercat.
 • Pla de màrqueting personalitzat. 
 • Avaluació de candidats.
 • Gestió documental.
 • Negociació.
 • Redacció i firma de contractes.
 • Assegurances de cobrament de lloguer. 
 • Gestió de fiances i impost ITP.
 • Gestió de subministraments.