Claus per adaptar un domicili a una persona amb baixa visió o cega

20 | 02 | 24
| Marca Feliu

 

1. Quin objectiu volem assolir a Finques Feliu avui?

 

Fer de pont entre les persones amb baixa visió o cegues que precisen l'adaptació d'un domicili i els professionals qualificats per proporcionar-la.

 

2. Com aconseguirem la meta marcada?

 

Desenvolupant els punts següents:

 

a) Introducció: A Finques Feliu commemorem els dos segles de la primera versió de l'alfabet Braille. ¿On era la Humanitat el 1824 i on és el 2024, pel que fa a la baixa visió i la ceguesa?

b) Una mica de teoria: funció visual, diferència entre "visió" i "percepció visual" i noció dels efectes de la patologia visual

c) Guia sobre adaptació d'habitatges de la "Organización Nacional de Ciegos Españoles" (d'ara endavant ONCE) 

El primer epígraf va dirigit a tothom. El segon s'enfoca als professionals de l'adaptació i rehabilitació d'habitatges. L'últim està concebut per ajudar les persones amb baixa visió o cegues i els seus familiars o amics.

 

Introducció: Finques Feliu commemora els dos segles de l'alfabet Braille. On era la Humanitat el 1824 i on és el 2024 pel que fa a la baixa visió i la ceguesa?

 

Aquest 2024 es compleixen dos segles de la primera versió de "l'alfabet Braille".

Des del 1824 la ciència ha evolucionat en tres sentits:

a) Un enorme avenç en la formació del professional sanitari

b) Una acceleració de la investigació

c) Una revolució tecnològica: avui es poden practicar intervencions que fa dos-cents anys eren inimaginables 

Des del punt de vista de les polítiques públiques hem passat de la seva inexistència -per confiar-ho tot a la beneficència- a l'estat del benestar:

 

Primera part: Una mica de teoria: funció visual, diferència entre "visió" i "percepció visual" i noció dels efectes de la patologia visual  

 

A priori, els professionals en adaptació o rehabilitació d'habitatges no tenen per què saber res sobre la funció visual. No obstant això, per adaptar la casa a una persona cega o amb baixa visió és quelcom imprescindible.

Agraïm a la nostra companya Lidia, que, a més de ser Administradora de Finques té estudis d'enfermeria, la seva il·lustrativa explicació:

En primer lloc, els ulls capten l'entorn. Aquesta "captació" és el que anomenem “visió”. 

En segon lloc, el cervell desenvolupa un procés que permet discriminar i interpretar els estímuls externs que transmet la retina. Aquest "procés" és el que conceptualitzem com "percepció visual". Gràcies a ella coneixem les característiques dels objectes que veiem: color, estat (sòlid, líquid o gasós), basant-nos en experiències prèvies, anticipem la seva textura o, possibles perills. 

La suma de visió i percepció visual permet recrear la realitat externa. 

 

1.1 Què passa quan el sentit de la vista es troba alterat? Com millora la vida d'una persona amb baixa visió o cega quan té una casa adaptada a les seves necessitats? 

 

No es produeix la interacció entre visió i percepció visual. Com a resultat, a través de la vista, el cervell obté informació incompleta -o nul·la en el cas de les persones cegues- de l'exterior. 

Davant d'aquestes afectacions, les adaptacions són la porta d'accés per entrar en un estadi superior pel que fa a: qualitat de vida i seguretat d'aquests ciutadans. 

 

Segona part: Guia sobre adaptació d'habitatges de la ONCE

 

Punt previ a la guia: per una adaptació exitosa, cal un dictamen mèdic del grau de visió de qui la requereix:

 

Comencem pels fonaments, és indefugible que l'Equip de Valoració d'Incapacitats determini quin grau exacte d'afectació visual pateix el ciutadà i plasmi el resultat de l'examen en un informe. Només llavors es podran planificar i executar les adaptacions.

És necessari tenir clar que no té les mateixes necessitats qui registra a la prova:

- Un 50% d'agudesa visual: no pateix "baixa visió" ni ceguesa 

- Un 30% d'agudesa visual: la "baixa visió" és un fet amb aquest percentatge i un camp de visió inferior a 20º

- Un 0% d'agudesa visual: parlem d'una persona invident

En aquest enllaç Fidelitis, advocats especialitzats en incapacitats laborals, resumeixen sota quines condicions es considera legalment que una persona pateix discapacitat visual.

 

2.2 El dictamen del grau de visió ha de ser estudiat per l'arquitecte o interiorista

 

El primer que ha de fer l'arquitecte és escoltar amb empatia i atenció les explicacions de la persona amb baixa visió o invident i les de la seva família, finalment ha de consultar l'informe mèdic. Si la persona que fa l'adaptació, no entén aquest document o li genera dubtes s'ha de recolzar en el professional mèdic.

 

2.3 Consells per a l'adaptació a casa segons l'ONCE: 

 

2.3.1  Consells per estimular els sentits de la persona amb baixa visió o cega  

 

L'objectiu és: aconseguir que les dades que no arriben satisfactòriament al cervell pel sentit de la vista puguin fer-ho gràcies a la percepció que totes les persones tenim repartida pels sentits.

 

A partir d'aquí citem l'ONCE tot agraint a HayaRealEstate el seu excels text:

 

Adaptacions visuals: Cal centrant-se en les diferents característiques dels objectes i rètols:

 • La grandària
 • La col·locació intuïtiva: de manera que es faciliti l'acostament,
 • El contrast: cal realitzar combinacions de contrast cromàtic que permetin la ràpida visualització i evitar els reflexos
 • La precisa il·luminació: la claror sempre serà favorable perquè estimula el cervell d'una persona amb baixa visió


Adaptacions auditives: Són vitals per rebre informació d'alerta de possibles perills, per exemple, quan s'acosta un tram d'escales

 
Adaptacions tàctils: Són necessàries per ajudar a discriminar zones de totes les habitacions. Cal usar textures que permetin identificar o discriminar diferents espais com ara els "elements tous" dels que parlava el 2020 el nostre interiorista Pep Feliu.

 

Altres consells:

 • Reforçar la il·luminació: artificial donat que adaptar-la és l'element que més pot ajudar-los en tota mena activitats quotidianes
 • Potenciar la llum natural: és bo, però, tamisar-la amb cortines que en aquest enllaç expliquem com instal·lar i persianes, s'han d'orientar les taules cap a la llum, però sense generar reflexos
 • Distribuir de forma adequada els llums de sostre: volem una il·luminació homogènia, però reforçada a les "zones de treball"
 • Evitar papers pintats a les parets, entapissats i tèxtils de la llar amb estampats de patrons geomètrics: destorben la percepció visual i poden enganyar el tacte 
 • Poms, marc de la porta, plaques dels interruptors o endolls, tiradors de mobles i calaixos: han de contrastar amb la resta d'objectes per assenyalar el seu potencial perill. 
 • Apostar per etiquetes en braille als: aliments, medicines, productes de neteja,etc. 
 • Utilitzar gomes elàstiques o etiquetes de tela per a ajudar-lo a identificar els seus objectes (una goma al seu raspall de dents

 

2.3.2 Consells per a la seguretat personal al domicili

 

Tres pautes complementàries per minimitzar perills són:

a) Disminuir la quantitat d'objectes a casa 

b) Mantenir un ordre escrupolós.

c) Senyalitzar elements estructurals que poden causar accidents pensem en:

 

 • Columnes
 • Cantonades, el disseny
 • Mobiliari

 

2.3.3 Accions addicionals que podem minimitzar qualsevol perill:

 

 • Els mobles han d'estar al costat de la paret, i els de paret hauran d'estar ancorats. 
 • Recomanem adherir amb cinta aïllant les catifes per evitar ensopegar.
 • Evidentment les dutxes sense graó i amb barres de subjecció
 • Sòls antilliscants en bany i cuina.  
 • Porta del bany amb obertura cap a fora.
 • Opta per finestres corredisses per a evitar colpejar-se si estan obertes.
 • Plaques de cuina amb relleu per a indicar quins focs estan encesos.
 • Si hi ha escales, s'ha de marcar cada esglaó 

 

Ara pots enfrontar-te a la baixa visió o ceguesa amb més garanties que abans. Si no et sap greu, preguem que, per ajudar moltes persones, facis difusió d'aquest escrit.