Consells per a rescatar persones tancades a l’ascensor

02 | 03 | 15
| Consells per tu

En una comunitat de propietaris, un dels incidents més freqüents és l’avaria de l’ascensor (quan es disposa d’ell, és clar) ja que es tracta de la principal instal·lació mecànica de l’edifici.
Però que algú es quedi tancat dins de l’ascensor és més una situació incòmoda que perillosa, ja que en si el fet d’estar tancat no comporta cap perill. La cabina és altament improbable que es mogui del lloc on s’ha quedat bloquejada.

 

Segons les estadístiques, aquesta possibilitat passa una vegada cada 60.000 trajectes, i en la majoria dels casos, quan la situació de la cabina respecte el terra d’un pis és inferior a 30 cm, es pot sortir sense excessius problemes. Per tant, és important determinar el nivell d’angoixa de les persones tancades en cas que la situació de rescat pugui comportar algun tipus de perill.

 

En aquest cas, convé seguir algunes pautes de rescat:

 

1) Què fer si estàs dins de la cabina tancat?

 

El més important, intentar mantenir la calma. Tots els ascensors estan dotats, per normativa, d’un sistema d’alarma, i en la majoria d’instal·lacions, a més està connectat mitjançant sistema telefònic amb el servei de rescat de l’empresa conservadora. En molts casos, aquests sistemes requereixen d’alimentació elèctrica, de manera que poden estar fora de servei si la causa de l’aturada inesperada de l’ascensor és una fallada elèctrica. En aquest cas, el més freqüent és que en pocs minuts es restableixi el servei elèctric, i de seguida, el sistema electrònic de l’ascensor tornarà a funcionar automàticament.

 

2) Què fer si estàs fora de l’ascensor?

 

Ajuda a tranquil·litzar les persones que estan atrapades al seu interior, informant dels passos que s’estiguin seguint per al seu rescat. En aquest moment, tu ets el seu “contacte amb l’exterior”, així que el que menys esperen és que els traslladis el teu nerviosisme. El més recomanable és que el rescat el realitzi personal especialitzat, per la qual cosa el primer és donar avís al servei de rescat de l’empresa de manteniment. Només si el president de la Comunitat o algun veí ha rebut formació de rescat de l’ascensor poden intentar realitzar el rescat pel seu compte.

 

3) Com faria el rescat un professional?

 

Generalment, les empreses de manteniment d’ascensors han donat una senzilla formació al President de la Comunitat i algun altre veí. Si algun d’ells està en aquest moment a la finca, són les persones més qualificada, excepte, és clar, els propis tècnics de l’empresa.

 

Els passos a seguir per al rescat, generalment, són:

 

1. Esbrinar la situació de la cabina, i la distància al pis més proper.

 

2. Localitzar la clau de rescat i la de la cambra de màquines (generalment les té el president de la comunitat, o a la porta de la cambra de màquines ha d’haver una caixa vermella amb una clau en el seu interior).

 

3. Disposar de llanternes, si hi ha hagut una avaria elèctrica. Treballar a les fosques, per les presses, pot augmentar el risc.

 

4. Evitar als curiosos, especialment nens, que no ajudaran i només poden suposar un major perill.

 

5. Comprovar si l’aturada de la cabina es deu a una fallada elèctrica de la instal·lació, si és el cas, a la cambra de màquines hauria d’haver “saltat” l’interruptor automàtic. Intentar rearmar; si funciona, l’ascensor hauria de poder funcionar de nou: rescatar les persones tancades, deixar-lo fora de servei i donar avís a l’empresa de manteniment.

 

6. Si al rearmar, es tornés a “disparar”, ha d’haver una avaria en la instal·lació que provoca l’errada. En aquest cas, no intentar connectar de nou; desconnectar l’interruptor elèctric general de l’ascensor (pot ser que es vagi la il·luminació de la cabina, el que augmentarà l’angoixa de les persones tancades).

 

7. Iniciar el procés de rescat.

 

Si la cabina està per sota del nivell del pis, a menys de 140 cm, procedir a obrir les portes exterior i interior amb la clau d’emergència i rescatar amb cura les persones tancades. En cas que sigui necessari, facilitar-los un tamboret o escala petita per ajudar-los en la sortida de la cabina.

 

Si la cabina està per sobre del nivell del pis, però a menys de 75 cm, les mesures de precaució han d’augmentar per evitar que ningú pogués caure al fossat. És convenient que el rescat el realitzin almenys 3 persones, i des de l’exterior se’ls faciliti una cadira o escala per baixar de la cabina. Si la distància és superior a 75 cm, no ha d’intentar seguir amb el rescat sense mobilitzar la cabina.

 

La formació de rescat que les empreses de manteniment li han de donar almenys al president de la comunitat, generalment són només 3 passos:

 

1. Desconnectar l’interruptor general de l’ascensor.

 

2. Desbloquejar la protecció del volant motor. És com una politja del cable principal de la cabina, i on estan les marques que assenyalen la situació.

 

3. Fer girar lentament el volant fins a portar la cabina fins que arribi al nivell del pis. No requereix excessiva força, però és convenient fer-ho amb precaució i és preferible que siguin dues persones.

 

Un cop la cabina ha arribat a l’altura del pis, procedir al rescat amb agilitat però sense presses.

 

En qualsevol cas, generalment, quan es queden persones tancades dins de la cabina, o senzillament l’ascensor s’ha quedat bloquejat sense ningú a dins, es deu a petites avaries (contactors, detectors de portes, …) que suposen un cost de reparació mínim . En tots aquests casos, és convenient que l’empresa de manteniment tingui coneixement per a procedir ràpidament a la seva reparació i evitar que es torni a repetir.