La revisió de la instal·lació elèctrica a les comunitats de propietaris

14 | 02 | 22
| Consells per tu
  • Caja en pro acometida

1. Introducció: de dependre del cicle dia/nit a simplement prémer un interruptor 

L'any 1879 Thomas Alva Edison va encendre la primera bombeta elèctrica de la història.

Abans del segle XIX les cortines modulaven fins al capvespre l'entrada dels raigs solars i de nit la il·luminació de foc (mitjançant espelmes o torxes) o oli (mitjançant làmpades) permetia, per exemple, celebrar balls a palau.

Aquest text apareix en el nostre blog el dia de Sant Valentí. Avui les veles tornaran a bastantes cases. Ho faran pel seu valor simbòlic, no per ser imprescindibles per a il·luminar.  Res més eloqüent que l'anterior constatació per copsar la importància del salt que Edison va culminar.

2. Com arriba l'electricitat que es troba en la naturalesa a ser la llum que t'il·lumina a casa?

Al segle XXI un nen de tres anys en prémer lleument el commutador obté llum i queda fascinat. El petit ràpidament percep la causa-efecte. Els adults l'entenem, encara que, segur que saps com l'energia elèctrica acaba transformant-se en llum? Continua llegint t'ho rebel·lem.  

El procés que transforma l'energia elèctrica en llum segueix una seqüència de quatre passos:

a) Generació: "a partir de fonts primàries (poden ser renovables o no)". Aquest pas és possible gràcies a les centrals elèctriques.

b) Transmissió: "per vies elevades (torres de sustentació) o subterrànies, des de les centrals fins a les subestacions. Allí existeixen altres elements, anomenats transformadors".

c) Distribució: "l'electricitat s'envia a les llars de la zona més pròxima des de les subestacions".

d) Comercialització:  "l'empresa comercialitzadora (...) compra l'energia a les empreses que generen l'energia i te la ven".

Els fragments entre cometes anteriors procedeixen d'aquest complet text on Endesa a més d'explicar el que hem reproduït enumera les fonts d'electricitat actuals. 

3. Amb quanta periodicitat, quines zones han d'inspeccionar-se i qui ha de revisar la instal·lació de la comunitat de propietaris?

Davant les preguntes del títol d'aquest apartat, el primer és tenir clar el següent: tota instal·lació elèctrica no analitzada causarà amb tota seguretat accidents. Per evitar-ho el seu estat ha de ser exhaustivament inspeccionat periòdicament i aquesta comprovació l'han de dur a terme experts . A més, ha de quedar constància oficial d'això

L'any 2019 escrivíem sobre com cadascun de nosaltres pot comprovar la instal·lació elèctrica de casa. Tres anys més tard adoptarem un altre punt de vista: el de la Comunitat de Propietaris (d'ara endavant CP). 

Comencem a respondre les preguntes una vegada situats en el seu àmbit la CP.

El Reial Decret 842/2002, encara vigent, estableix el següent per a les comunitats: "Seran objecte d'inspecció cada 10 anys les zones comunes d'edificis d'habitatges de potència total instal·lada superior a 100 kW” (les CP amb potència superior a 100 kW són les de més de 16 habitatges).

A les CP els espais comuns no són l'únic lloc de risc. Així, dins d'elles, també han d'inspeccionar-se altres zones:

- Garatges amb més de 25 places o, que independentment del nombre de places, tinguin ventilació forçada. Aquests hauran d'inspeccionar-se cada 5 anys.

- Locals amb el risc d'incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places. Aquests hauran d'inspeccionar-se cada 5 anys.  

- Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW. Aquests hauran d'inspeccionar-se cada 5 anys.

- Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW. Aquests hauran d'inspeccionar-se cada 5 anys.

- Enllumenats exteriors amb potència superior a 5 kW. Aquests hauran d'inspeccionar-se cada 5 anys.

Font de la informació sobre les altres zones: gestiodecomunitats.cat/*aplicacion-del-reglament-i-normativa-de-baixa-*tension-en-les-comunitats-de-propietaris/

Quin professional s'encarrega de realitzar la inspecció de la instal·lació elèctrica de baixa tensió? 

Un tècnic vinculat a un Organisme de Control Autoritzat (OCA). Així ho determina la instrucció tècnica complementària d'obligat compliment ITC-BT-05 (lligada a l'anteriorment citat Reial decret 842/2002).

Primer apèndix: el cas particular del quart de comptadors 

No es pot abordar la revisió de la instal·lació elèctrica a la CP sense explicar com és considerat el quart de comptadors que és la "sala de màquines" de la instal·lació elèctrica de la CP.

Aquest es troba en un espai no privatiu de la CP i, per tant, és un espai comú. Ara bé, pel fet que és un lloc on es poden produir curtcircuits "l'accés al mateix ha d'estar restringit. Així, la clau del quart de comptadors la tindran: el President de la comunitat, el vicepresident o l'administrador (també serà necessària una còpia per al conserge o porter)".

Per a aclarir molta de la casuística referent al quart de comptadors aquí pots consultar la font original de Mútua de Propietaris.

Segon apèndix: Una sorprenent omissió del legislador: la instal·lació elèctrica de les llars

Encara que en aquest text parlem de les comunitats de propietaris, en llegir la normativa sentim que és el nostre deure avisar d'un fet: el legislador no ordena cap inspecció periòdica per a les llars. Això passa en un decret consagrat, no ho oblidem, a fixar pautes per a la revisió de les instal·lacions de baixa tensió.

A Finques Feliu et recomanem encaridament que facis inspeccionar la teva llar amb periodicitat per un tècnic certificat. Al cap i a l'últim, com a saca a col·lació electiaplus: "set de cada deu habitatges al nostre país compten amb instal·lacions elèctriques defectuoses". 

El nostre missatge avui és: Admira les bondats de l'energia, respecta el seu poder!

Comparteix i tindràs eines per vigilar per la seguretat col·lectiva de la comunitat de propietaris.