Puc rebutjar de pla presidir la comunitat de propietaris?

11 | 05 | 20
| Consells per tu

Presidir una Comunitat de propietaris, acatar la crida per formar part d'un jurat popular o integrar una mesa electoral són deures cívics. Llavors perquè presidir de la Comunitat de Propietari@s té mala fama? Se sap que no és remunerat, es temen les agres disputes, incomoda que ens "robi" temps lliure i, s'intueix que és difícil deixar el càrrec. 

Al titular hem usat expressament el terme jurídic "rebutjar de pla" que implica la possibilitat d'"impugnar" una decisió per considerar-la nul·la de ple dret. En el cas que ens ocupa, la resposta és clara: "no et pots negar a presidir la comunitat de propietari@s on resideixes".

Així, la llei de Propietat Horitzontal en el seu article 13.2 imposa a persones físiques i jurídiques que si són triades per la seva comunitat han de presidir-la mínim un any. Cal puntualitzar que les persones jurídiques exerciran la presidència per mitjà d'un representant amb poders (propietari/a, apoderat/a etc.) en l'empresa que sigui propietària de l'immoble. Un altre aspecte que no ha de passar inadvertit és que, així, com ningú pot rebutjar a priori ser president tampoc la comunitat, com a ens jurídic, pot abstenir-se tacitament o explícitament de designar president

Aclarit el punt anterior, t'enumerem les tres maneres per a ser designat/da president:  1. Per elecció, s'ha d'obtenir la majoria simple dels vots computats en Junta, 2. Per torn rotatori o 3. Mitjançant sorteig. 

Quines causes no pots al·legar per a eximir-te de presidir la comunitat de propietaris?  No voler assumir la presidència, el fet de repetir en el càrrec, no tenir temps per al càrrec, ser morós/a,  ser  propietari/@ d'un pis o local en la comunitat però sense residir en ella tal com explica el Confidencial, ni excepte acord previ dels propietaris/es, estar jubilat/da.

En sentit contrari, existeixen causes objectives que pots al·legar per a no ser president/a com ara: estar greument enferm@ o ser una persona d'edat molt avançada. Ara bé, la Llei de Propietat Horitzontal no preveu una llista tancada d'eximents que dispensin de ser President. Les possibles al·legacions les exposarà la persona triada en el moment del seu nomenament. La persona ha de ser escoltada i els seus motius valorats amb equanimitat. Cal advertir, no obstant això, que quan la causa exposada no estigui vinculada a una causa objectiva (o comprovable per un metge) la petició de renúncia acostuma a ser rebutjada.

La pregunta següent és: acaba en aquest "dret a l'escolta" el que la LPH preveu per a preservar els teus drets? No, durant el mes següent a la designació el/la interessada pot acudir a un judici d'equitat, en uns vint dies el jutge haurà de pronunciar-se sobre la validesa de les raons donades per la persona escollida. En tot cas, mentre el jutge no es pronunciÏ ets president/ta amb totes les de la llei. . 

Ho confessem aquest article ha estat concebut des de l'òptica de molts propietari@s que no desitgen ser Presidents. No obstant això, Sepin apunta encertadament que existeixen els qui, per contra, volen repetir en la Presidència: fer-ho és totalment legal. A més aquest perfil de persones és el que acostuma a vetllar amb lleialtat pels interessos de la comunitat. En definitiva, la bona disposició a exercir un càrrec amb algunes arestes s'agraeix. 

Explicar elements clau del dia a dia és la raó de ser del nostre blog.

 
    .